Voorstellen

Ik ben Jan Broekgaarden en woon er werk in het mooie Driebergen aan de rand van het dorp. Ik hou van het van complexe problemen. Het is erg bevredigend toch een oplossing te vinden. Hoe moeilijker des te leuker ik het vind.

Dat kunnen technische problemen zijn, administratief maar ook organisatorisch en in onderlinge  samenwerkingen.

Ik pak deze aan van uit mijn brede achtergrond:

scan pasfoto jan br

  • ir.  werktuigbouwkunde (stromingsleer) TU-Twente
  • drs. Strategie en Management Open Universiteit.
  • propeadusese Economie
  • popaedeuse Rechten.
  • 5 jaar Gasunie (Research, projectleider, stafmedewerker, rayonmanager)
  • 5 jaar Intergas (SectorManager Techniek, Commercieelmanager, Lid MT).
  • 5 jaar organisatie adviseur bij o.a De Telegraaf, Energiebedrijven , Gemeente Amsterdam, LHV)
  • Ontwikkeling van logistiek administratieve ICT-systemen
  • Opzetten en ontwikkelen declaratieservice
  • gemeenteraadslid