Vrijwilligers

Speciaal voor organisaties die veel met vrijwilligers werken hebben wij een applicatie ontwikkeld waarmee het mogelijk is:

  • de gegevens van de vrijwilliger te registreren zoals kennis, ervaring, voorkeuren en beschikbaarheid.
  • de gegevens van de cliënten te registreren, zoals zorg/hulpvraag, reeds doorlopen trajecten, kenmerken etc.
  • de vragers en vrijwilligers aan elkaar te koppelen op basis van kenmerken en zoekstrategieën
  • te rapporteren over voortgang en bereikte resultaten
  • indien van toepassing, facturering van de (eigen bijdragen) en uitbetaling aan vrijwilligers.

De applicatie wordt gebruikt door Het Gilde in Amsterdam en bij Handen In Huis te Bunnik.

Voor deze applicatie is momenteel veel belangstelling door de steeds belangrijkere rol van vrijwilligers in onze maatschappij. Ook in het kader van de huidige vluchtelingenproblematiek zien we interessante mogelijkheden voor deze applicatie. In het kader van onze Maatschappelijke Betrokkenheid, bieden we dit product aan tegen zeer gunstige voorwaarden.

Interesse:

Jan@broekgaarden.nl