Content met Consent?

UITNODIGING

Dinsdag 24 november 2015 is in de raadzaal van de gemeente Utrechtse Heuvelrug een avond over consentbesluitvorming in het openbaar bestuur. Wij nodigen alle belangstellenden van harte uit daar bij te zijn.

Vernieuwing lokale democratie

Overal in het land wordt gezocht naar of geëxperimenteerd met vernieuwing van de lokale democratie. De gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug heeft zo de eerste ervaringen opgedaan met een nieuwe manier van besluitvorming: de consentmethode. Hierbij is het doel een besluit te nemen als niemand van de betrokkenen daar een overwegend bezwaar tegen heeft. In de Gemeente Utrechtse Heuvelrug worden niet alleen de raadsleden maar ook inwoners, ambtenaren en wethouders om consent gevraagd met als doel: meer draagvlak.

Bruggenbouwers en pilotproject

De consentmethodiek is bepleit door een groep betrokken burgers die op verzoek van de burgemeester en met instemming van de gemeenteraad onderzoek deden en een advies uitbrachten over een groeiende kloof tussen inwoners en bestuur. Dat waren de Bruggenbouwers. De raad besloot vervolgens tot een pilotproject ‘De Binder Bindt’ met als doel het ‘buurt-, cultuur- en sporthuis De Binder’ nieuw elan te geven.

Bezuinigingen en veranderingen

Het Raadsprogramma 2015, inclusief bezuinigingsopdracht, is via de consentbesluitvorming tot stand gekomen. Tegelijkertijd besloot de Raad de eigen werkwijze te veranderen en andere betrokkenen uit te nodigen tot een verandering in gedrag.

Werkt het?

Tijdens deze avond wordt verteld over de aanpak en ervaring van betrokkenen met het gebruik van het consentbesluit en hoe dat doorwerkt, waarbij door de aanwezigen in een Collegetour-setting vragen gesteld kunnen worden aan de bestuurder. Kernvraag is: is men content met consent?

Programma:

19:00 Inloop, koffie en thee
19:30 Welkom en introductie
19:40 Bruggenbouwen op de Utrechtse Heuvelrug. .
Toelichting op de wijze waarop de nieuwe werkwijze van en met consentbesluitvorming tot stand is gekomen.

–          Aanleiding

–          Aanpak

–          Keuze voor consent

–          Ervaringen pilotproject de Binder Bindt

20:30 Pauze
20:45 Collegetour met o.a. initiatiefnemers, burgemeester Frits Naafs en D66 fractievoorzitter Hugo Prakke. Zij worden ondervraagd door Natasja van den Berg

Natasja van den Berg is mede- oprichtster van strategiebureau Tertium, gespecialiseerd in de organisatie van bijzondere inhoudelijke bijeenkomsten. Zij doet nader onderzoek naar hoe burgers betrokken kunnen worden bij complexe maatschappelijke thema’s. Zij leidt tevens debatten in de Balie, Pakhuis de Zwijger en bij de Democratic Challenge.

21:30 Borrel en napraten

U kunt zich voor kosteloze deelname aan deze avond aanmelden via: sociocratischcafe@gmail.com.

Een vrijwillige bijdrage voor dekking van de kosten is welkom.

EXTRA VOORAF: HET CONSENTSPEL (17.30 – 19.15 u)

 Voorafgaand aan het Café is er een De inleiding over de consentbesluitvorming en de sociocratie voor degenen die de basisbegrippen willen ophalen of leren kennen. De Inleiding wordt verzorgd in samenwerking met het Sociocratisch Centrum. In het Consentspel ervaart j u zelf het verschil met ‘gewone’ besluitvorming. Deze inleiding, inclusief soep en broodjes start om 17:30u. De kosten voor De Inleiding zijn € 15,=.

Plaats:

Gemeentehuis en Cultuurcentrum De Pléiade

Kerkplein 2

3940 AE te Doorn.

 

Voor informatie over de bruggenbouwmethodiek verwijzen we u naar de volgende internetpagina:  www.heuvelrug.nl/samen/bruggenbouwen

Link naar de website van het Sociocratisch Centrum: www. Sociocratie.nl

Deze bijeenkomst is onderdeel van een serie sociocratische cafés die wij organiseren.
De Sociocratische Cafés zijn in het leven geroepen om onderwerpen vanuit de sociocratische praktijk te onderzoeken, te bespreken en om personen die de sociocratische methode een warm hart toedragen in de gelegenheid te stellen elkaar te ontmoeten en te bevragen. Per avond zal dat meestal één thema zijn. Iedereen is welkom.
Met vriendelijke groeten,
Jan Broekgaarden, Dominique Hamerlijnck, Lucas van Manen, Philip Seligmann